Schoolbestuur SKPO


De stichting heeft tot doel de bevordering van basisonderwijs in Eindhoven en omgeving in overeenstemming met de hiervoor beschreven grondslag. De grondslag van het SKPO zijn de christelijke beginselen met als richtsnoer het evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt vanuit de bijbel en door de katholieke en protestants-christelijke kerken uitgedragen wordt. Het bestuur bestaat uit elf leden; vijf leden behoren tot de katholieke fractie, vijf tot de protestants-christelijke en een onafhankelijke voorzitter.

Het secretariaatsadres is: Vonderweg 12, 5616 RM Eindhoven, telefoon 040-2595320.

De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 36 basisscholen in Eindhoven, Son en Breugel en Nuenen met in totaal ruim 11.000 leerlingen. Van deze scholen dragen er veel een katholieke signatuur, enkele een protestants-christelijke en sommige een interconfessionele.

De Stichting Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs heeft bijzonder veel interessante informatie voor iedereen toegankelijk gemaakt. Door in te loggen op www.skpo.nl kunt u de stichtinginformatie bekijken.
Comments