Ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal) onderwijs moet opstellen. Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.
 
Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Gunterslaer.
Ċ
Gunterslaer Informatie,
17 nov. 2014 01:16
Comments