De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: G.M.R.

Zoals op iedere basisschool krijgt de medezeggenschap op basisschool Gunterslaer gestalte in de vorm van een medezeggenschapsraad. Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Hierin zijn de ouders en het team van de school evenredig vertegenwoordigd. De directrice van de school woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Bestuur en school hechten beide grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.  
 
 
 
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van de S.K.P.O. worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad (G.M.R.). Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst één van zijn leden aan om hierin zitting te nemen. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen kunt u inzien.
 

De leden van de medezeggenschapsraad

Namens de ouders:                                            
Marco Timmermans (voorzitter, tevens lid GMR)    
Jessica Pelle (notulant)                             
Ilon van der Horst                                
 
Namens het team: 
Nadine van der Heijden
Marlou Verstappen   
Christiaan Mersel
 
 

Doelen van de medezeggenschapsraad

 
De MR heeft zowel een beleidsvormende als beleidscontrolerende rol in de besluitvorming. Dat betekent  o.a.
 • overleg met de directie over algemene zaken en gebruik maken van de adviserende rol.
 • voorzien worden van informatie door de directie en het bestuur
 • meningsvorming over zaken, die meegenomen kunnen worden in de uiteindelijke besluitvorming het geven van gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming
 • het actief afgeven van signalen vanuit de mr-leden en/of hun achterban
 • het beoordelen van plannen en ontwikkelen van initiatieven op de jaarlijks geformuleerde speerpunten.
 
Op onze school streven we naast bovenstaande zaken ook naar het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, waarbij goed onderwijs het uitgangspunt moet zijn.
 • constructief overleg waarbij goede informatie-voorziening een voorwaarde is. Om effectief te kunnen overleggen gaan we uit van een jaarplan.
 • vertrouwen naar elkaar toe om samen te werken aan een goed leer- en leefklimaat voor ieder kind, dat onze school bezoekt.
 

Vergaderdata

 • Dinsdag 26-09-2017
 • Dinsdag 14-11-2017
 • Dinsdag 06-02-2018
 • Dinsdag 27-03-2018
 • Donderdag 22-05-2018
 • Donderdag 26-06-2018

 
Emailadres MR
 

 

Documenten

 • 171114 Jaarverslag MR 2016-2017.pdf   12578k - 9 okt. 2017 03:51 door Gunterslaer Informatie (v1)
 • 170620 Jaarplanning MR 2017-2018.pdf   81k - 30 jun. 2017 07:12 door Gunterslaer Informatie (v1)
 • MR reglement.pdf   54k - 6 sep. 2011 03:02 door Gunterslaer Informatie (v1)
  ‎Het regelement van de medezeggenschapsraad‎
 • Overzicht bevoegdheden.pdf   96k - 6 sep. 2011 03:02 door Gunterslaer Informatie (v1)
  ‎Het overzicht van bevoegdheden‎
4 bestanden van pagina Medezeggenschapsraad documenten worden weergegeven.

Notulen

 • 180626 Notulen.pdf   133k - 4 jul. 2018 08:56 door Gunterslaer Informatie (v1)
 • 180522 Notulen.pdf   121k - 31 mei 2018 12:41 door Gunterslaer Informatie (v1)
 • 180327 Notulen.pdf   121k - 9 apr. 2018 10:41 door Gunterslaer Informatie (v1)
 • 180227 Notulen.pdf   99k - 9 mrt. 2018 10:38 door Gunterslaer Informatie (v1)
 • 180206 Notulen.pdf   107k - 23 feb. 2018 22:38 door Gunterslaer Informatie (v1)
5 bestanden van pagina Medezeggenschapsraad notulen worden weergegeven.