Interne begeleiding

Beste ouders en geïnteresseerden, 

Ik ben Nadine van der Heijden, de intern begeleider van de groepen 3 t/m 8 op onze school. Als intern begeleider (IB-er) coördineer ik de zorg die op onze school gegeven wordt. Onze leerlingen staan hierbij centraal, zodat we de juiste zorg op maat kunnen bieden. Om uit te leggen hoe we dit realiseren beschrijven ik hieronder enkele facetten van mijn werk.

Ik voer groepsbesprekingen met de leerkrachten, waarbij de groep en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de leerprestaties van het kind gesproken. Ik zorg ervoor dat ik zelf ook regelmatig een kijkje neem in de klas en ken alle leerlingen persoonlijk. 

Daarnaast begeleid ik leerkrachten op verschillende gebieden, zoals het handelingsgericht werken, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders. Samen met de directeur leg ik klassenbezoeken af waarbij het coachen van de leerkrachten met betrekking tot leerkrachtvaardigheden centraal staat. 

Tevens hebben ik veel contact met externe partners zoals de Jeugd en Gezinswerker (JGW), GGD, SPIL partners (Korein, Peuterplaza) en de ambulant begeleider die leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte begeleid. Al deze contacten zijn nodig om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben extra ondersteuning te geven.

Tot slot begeleid ik de Breinclub bij ons op school; een tweewekelijkse club waarin de meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw uitgedaagd worden en leren leren. 

Dit is in een notendop wat de interne begeleiding bij ons op school inhoudt. Als u een vraag heeft kunt u altijd bij mij binnen lopen. Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon en daarna kom ik waar nodig in beeld.

U kunt mij bereiken via mail n.vanderheijden@skpo.nl of binnenlopen op mijn werkdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voor de groepen 1/2a en 1/2b vervult Ingrid Limburg de taken van interne begeleiding.